ugrás a tartalomhoz
2018. szeptember 21., péntek
© 2007–2018 Feszt-House Kft.

Hírlevél

Ön neve:

E-mail címe:

Az oldalon megjelenő cikkek forrása az

Partnereink

Partnereink

Jó ütemben halad a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Békés Város Önkormányzata 2017 májusában a TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések c. pályázati felhívásra pályázatot nyújtott be ,,Békés, csapadékvíz elvezetés kialakítása" címmel, mely pályázat 100%-os támogatás intenzitás mellett 154,31 millió Ft támogatást nyert el.  A TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00002 projekt azonosítójú projekt célja a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a belterület védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.  A projekt konkrét célja a fejlesztéssel érintett utcák (Dánfok, Keserű sor és környéke, Dózsa György u. és környéke, Tárház - Nevelő utcák és környéke) csapadékvíz elvezetésének kialakítása oly módon, hogy azok alkalmasak legyenek a vízgyűjtő területeiken keletkező rendkívüli mértékű csapadék vizek befogadására, zavartalan tovább vezetésükre és a helyi befogadóba juttatására.
A fejlesztés eredményeként Békés városában csapadékvíz-csatornák létesítése, felújítása (összesen: 3837 méter) valósul meg.
A Vízgyűjtőgazdálkodási Terv alapelveit figyelembe véve cél a helyben keletkezett csapadék helyben tartása.
A projekt eredményeként csökken a belvíz veszélyeztetettség illetve javul a környezeti állapot a beruházás által érintett területeken.  A megvalósítás helyszínei: Dánfoki Üdülőközpont.
Keserű sor Dózsa György utca Tárház utca Nevelő utca.  A dánfoki településrész korábban üdülőkörzet volt és leginkább nyaranta volt lakott.
Miután lakóövezetté lett nyilvánítva egyre többen költöztek arra a területre és jelenleg egész évben lakottak az ingatlanok.
A globális klímaváltozásnak köszönhetően egyre több és nagy intenzitású csapadék hullik, a lehulló vízmennyiség elvezetése ezen a területen nem megoldott így fejlesztési igényként jelentkezett a csapadékvíz-csatornák kiépítése.
A lakosok odaköltözésével nőtt az érintett terület beépítettsége, amely egyúttal csökkenti a beszivárgást a talajba.
A terület talajtípusa szintén nem kedvez a beszivárgásnak, mert a területet alkotó agyagos talajtípus erősen megköti a vizet és kötötté válik.
A felszínükre érkező vizet lassan nyelik el, mert a felszíni része rögtön megduzzad és a víz bejutásának útját állja.
Az agyagos talaj nehezen szárad ki, az agyagrészecskék nehezen engedik el a vízmolekulákat.
Mindez a lakóingatlanoknak sem kedvez, mert az ingatlan túlzott mozgását idézi elő.  A Keserű sor és környéke főgyűjtő csatornája részben burkolt, de nem megfelelő szinten kerültek az elemek elhelyezésre.
A csatlakozó mellékutcákon sekély csatornák találhatóak, melyek érzékenyek a befogadó állapotára.
Az 1999-2000-es években jelentős károk keletkeztek a befogadó állapota miatt.
Szintén komoly káresemény történt a 2005. évi nagy csapadék miatt.
A Dózsa György utca és környéke nagy szelvényű csatornája már nem volt képes biztonsággal levezetni a keletkező vizeket.
Fenntartása önkormányzati feladat, rendezése elkerülhetetlenné vált.
A Tárház, Nevelő utca környékén lévő záportározó funkcióját a normál csapadékos időszakban ellátja, de pl. az 1999-2000-es belvízkor elöntések keletkeztek megtelésekor.
A befogadó, az Élővíz-csatorna túl messze helyezkedik el, hogy a maximális vízszint miatti vizeket provizórikus megoldással kezelni lehessen.
A levezető csatorna megépítése szükségszerűvé vált.  A megvalósítandó tevékenységek az alábbiak: - Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése, ezen belül: nyílt csapadékvíz elvezető rendszer illetve belvíz elvezető hálózat építése mederkialakítással, helyreállítással, a műtárgyak átépítésével és helyreállításával együtt, valamint kizárólag indokolt esetben vápás vízelvezető út építése. - Csapadékcsatorna-hálózat építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület a beruházás előttivel azonos típusú burkolattal történő helyreállítása, átereszek átépítése, bővítése. - Növényzet telepítése, helyreállítása a létesítményekhez tartozó területen beleértve az előírások szerinti parti sávot is. - Keresztező műtárgyak kiépítése, átépítése, felújítása, rekonstrukciója.
A projekt kivitelezési munkái már folyamatban vannak, az őszi csapadékos időjárás beálltáig minden tervezett beavatkozás megvalósul.
A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
Projekt címe: Békés, csapadékvíz elvezetés kialakítása Projekt azonosító: TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00002