ugrás a tartalomhoz
2018. október 15., hétfő
© 2007–2018 Feszt-House Kft.

Hírlevél

Ön neve:

E-mail címe:

Az oldalon megjelenő cikkek forrása az

Partnereink

Partnereink

EFOP-3.9.2-16-2017-00021 HUMÁN KAPACITÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN Mád Község Önkormányzata és környékén

ABAÚJSZÁNTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Az EFOP-3.9.2-16-2017-00021 azonosítószámú projekt legfőbb célja a területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében.   A projekt keretében 247 millió forintból az alábbi célterületekhez kapcsolódó fejlesztések valósulnak meg: ?         A települési önkormányzatok által fenntartott alapszintű humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek képzése, képzettségi szintjének emelése, továbbképzése, tapasztalatcsere a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében, különös tekintettel a hátrányos helyzetű emberek hozzáférésének biztosítására. ?         Az érintett településeken élő gyermekek/tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása, helyi kezdeményezések támogatása kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók bevonására.
A köznevelési intézményeken kívüli szervezetek és szakemberek közreműködésével végzett személyiség és kompetenciafejlesztő tevékenységek az oktatási rendszer esélyteremtő jellegének javítását szolgálják. ?         A programokkal a gyermekek és tanulók - kiemelten a hátrányos helyzetűek - közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáférését is elősegítjük. ?         Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek óvodai neveléshez való hozzáférésének biztosítására.
Cél azoknak a alapkészségek elsajátításának elősegítése, melyek nélkülözhetetlenek az egész életen át tartó tanulás, a társadalmi beilleszkedés, a személyes fejlődés és a foglalkoztathatóság szempontjából.
Cél, hogy az óvoda optimális személyi és tárgyi feltételeket tudjon biztosítani a kisgyermekek számára személyiségük kibontakoztatásához, különösen a hátrányos helyzetű gyermekek esetében.   A projektet megvalósító Mád Község Önkormányzata által vezetett 6 tagú konzorcium az alábbi településekből áll: Mád Község Önkormányzata, mint konzorciumvezető, valamint Abaújszántó Város Önkormányzata, Golop Község Önkormányzata, Monok Község Önkormányzata, Rátkai Német Nemzetiségi Település Önkormányzata és Tállya Községi Önkormányzata, mint konzorciumi tagok.  A projekt az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP-3.9.2-16-2017-00021 ,,Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek" c. pályázati konstrukció) keretében, az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Regionális Alap társfinanszírozásával valósul meg.