ugrás a tartalomhoz
2018. augusztus 19., vasárnap
© 2007–2018 Feszt-House Kft.

Hírlevél

Ön neve:

E-mail címe:

Az oldalon megjelenő cikkek forrása az

Partnereink

Partnereink

Felújításra kerül a volt Betyár csárda Somogysárdon

SOMOGYSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mintTámogató által 2016.02.09-én kiadott felhívás alapján Somogysárd Község Önkormányzata, mintKedvezményezett 2016.05.05-én támogatási kérelmet nyújtott be a "Somogysárdi Óvodába JáróGyermekekért" Közalapítvánnyal konzorciumban.A Projekt címe: "Volt Betyár Csárda műemléképület felújítása és energetikai korszerűsítése"A Támogató a 1775004583 azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és támogatásraalkalmasnak minősítette, a projekt vonatkozásában a projekt elszámolható költségeinek az EurópaiMezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nemtérítendő támogatás formájában 85 %-nak megfelelő, 48 821 456 Ft összegű vissza nem térítendőtámogatásra való jogosultságot állapított meg, amelyet a konzorciumi tagok kötelesek a támogatásikérelemben meghatározott projekt végrehajtására fordítani.A projekt keretében sor kerül a Betyár Csárda külső felújítására és energetikaikorszerűsítésére.
Felújításra kerül a külső homlokzat, a külső nyílászárók cseréjére is sor kerül,továbbá fűtéskorszerűsítés is történik.
Ezen túlmenően napelem kerül elhelyezésre a csárdamelletti kiszolgáló épületen.A fejlesztés megvalósítását követően az épület komfortosabbá válik, az üzemeltetési költségekcsökkenni fognak, tekintettel a megvalósuló energiahatékonyságot növelő munkákra.
Afejlesztés megvalósításával egy a településképet meghatározó épület külső felújítása általrendezettebb településkép fog kialakulni, a korszerűtlen fűtőberendezés lecserélésével atermészetkárosítás csökken, tekintettel arra, hogy a modern, energiatakarékos,fűtőberendezés kevesebb káros anyagot bocsát ki.
A projektnek köszönhetően lehetőség nyílikaz épület fenntartási költségeinek valamint ÜHG kibocsátásának csökkentésére, mindemellettjelentős komfortérzet-növekedés is elérhető.
A fejlesztés célja, hogy az országos és helyijelentőségű csárda épület a kor igényeinek megfeleljen, energiahatékonyságot célzómunkálatok, valamint megújuló energia felhasználásával üzemeletetési költség-csökkentéstlehessen elérni, ezen túlmenően a felújításnak köszönhetően új funkciók kaphassanak helyetaz épületben.A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. január 30.